Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності (далі Політика) діє відносно всієї інформації, яку SPRUCE SYSTEMS LP (далі Компанія) або призначена нею особа отримує від фізичної особи (далі Користувач), яка акцептувала Угоду Користувача (далі Угода) про надання послуг доступу до Сервісу «KomfortTV» (далі Сервіс) і отримала право на отримання послуг Сервісу на визначених Угодою умовах під час отримання нею послуг Сервісу і в ході здійснення комунікацій з Компанією. Всі терміни та визначення, що використовуються в Політиці, мають значення, визначене в Угоді, на підставі якого Користувач отримує Послуги Компанії.

1. Загальні положення

Користувач погоджується з тим, що використання ним послуг Компанії означає його згоду з цією політикою і умовами збору, обробки, розкриття, захисту і зберігання персональних даних Користувача. Якщо Користувач не згоден на збір, використання і зберігання такої інформації, а також з положеннями Політики, в такому випадку Користувач зобов'язується не користуватися Сервісом.

Для цілей даної Політики застосовуються такі визначення:

Персональні дані відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який має намір користуватися Сервісом і який зареєстрований і / або може бути аутентифіковано Сервісом. До таких даних можуть належати: прізвище та ім'я Користувача, дата народження, місце проживання, паспортні дані, номер мобільного і / або домашнього телефону, адреса електронної пошти, платіжні реквізити тощо. Компанія має право змінювати перелік таких даних з повідомленням про таку зміну Користувача способами, зазначеними в Угоді. Компанія має право збирати, зберігати і обробляти дані про IP-адресу і МАС адресу Користувача, його місцезнаходження, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дату і час надання послуг, ім'я Користувача, логін, зображення профілю Особистого кабінету тощо.

Згода Користувача добровільне волевиявлення Користувача про надання дозволу на обробку його персональних даних, висловлене в письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про надання згоди, в тому числі в разі використання Користувачем послуг Компанії, їх оплати, акцепту Угоди тощо.

2. Надання згоди Користувачем на збір персональних даних

Надання згоди відбувається під час реєстрації Користувачем профілю в інтерфейсі Сервісу, шляхом проставлення позначки про згоду з умовами Угоди і цією політикою конфіденційності, і надання дозволу на обробку своїх персональних даних або іншим чином (в т.ч. без підпису письмового примірника), що дозволяє отримати згоду Користувача, за умови, що такі дії не створюють можливостей для обробки персональних даних до моменту здійснення відмітки.

Акцептуючи дану Політику, Користувач погоджується з отриманням інформаційних, в тому числі рекламних матеріалів, push-повідомлень від Сервісу будь-яким незаборонених законодавством способом в будь-який час, а також за адресою електронної пошти, номером телефону Користувача тощо.

Компанія залишає за собою право запросити у Користувача додаткову згоду в разі необхідності використання персональних даних Користувача для цілей, які не охоплюються цією Політикою. Користувач не зобов'язаний надавати таку згоду, але при відмові в його наданні Користувач може бути обмежений у використанні послуг Сервісу, з метою використання яких така згода вимагалось.

Компанія не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Користувач підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого мінімально дозволеним в країні місцезнаходження Користувача для доступу до перегляду Контенту та / або для можливості здійснення оплати за отримання послуг у випадках, передбачених Сервісом. Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до перегляду Контенту і / або від здійснення оплати за отримання послуг без згоди батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження Користувача. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов цього пункту Користувачем, який не досяг необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження Користувача. Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірні і достатні персональні дані і підтримує ці дані в актуальному стані.

Користувач зобов'язується і гарантує вказувати точні і достовірні персональні дані і підтримувати їх в актуальному стані. Користувач усвідомлює і приймає, що надання недостовірної інформації Компанії може призвести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від Компанії, розірвання цієї Угоди.

3. Мета збору і обробки персональних даних абонентів

3.1. Компанія здійснює збір і обробку персональних даних абонентів з такою метою:

 • - ідентифікація абонентів в системі обліку Сервісу з метою надання послуг;
 • - визначення обсягу, складу і вартості послуг, які отримує Користувач;
 • - контроль за своєчасністю оплати Користувача плати за доступ до послуг Сервісу;
 • - зв'язок з Користувачем, в тому числі в разі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо послуг, як це передбачено Угодою, в тому числі напрямок рекламних та інших повідомлень, а також обробка запитів і заявок Користувача;
 • - поліпшення якості послуг, зручності їх використання, розробки нових видів послуг;
 • - визначення цільової аудиторії для направлення рекламних матеріалів;
 • - проведення статистичних, маркетингових та інших досліджень, рекламних кампаній, розсилки SMS-повідомлень, електронних листів і т.і. на підставі знеособлених даних, проведення телефонного опитування абонентів з метою з'ясування їх думки щодо якості надання послуг, додаткових послуг і пакетів, сервісних послуг;
 • - проведення акцій, розіграшів;
 • - з іншою метою, передбачених Угодою.

3.2. При використанні Користувачем програмних додатків «КОМФОРТ ТВ», Компанія може отримувати інформацію про Користувача пристрої, включаючи модель, операційну систему, дозвіл екрана, унікальний ідентифікатор такого пристрою

4. Зобов'язання Компанії

З метою виконання умов даної Політики Компанія здійснює автоматизовану обробку персональних даних всіх користувачів, які отримують послуги, у власній обліковій системі. Персональні дані, які обробляються, повинні:

 • - мати необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувачів, які знаходяться в системі обліку Компанії, від протиправних посягань третіх осіб, зокрема: розкриття і розголошення, випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб;
 • - надходити і оброблятися Компанією сумлінно і законно;
 • - зберігатися для визначених і законних цілей і не використовуватися способом, несумісним із цими цілями;
 • - бути адекватними, відповідними і не надмірними щодо цілей, для яких вони зберігаються;
 • - зберігатися в формі, яка дозволяє ідентифікацію абонентів не більше ніж це необхідно для цілі, для якої такі дані зберігаються, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

Компанія для захисту персональних даних абонентів, що зберігаються в файлах даних для автоматизованої обробки, вживає всіх залежних від нього заходів безпеки, які спрямовані на запобігання випадковому чи несанкціонованому знищенню або випадковій втраті, а також на запобігання несанкціонованому доступу, зміни або розповсюдження таких персональних даних.

5. Гарантії для Користувача

5.1. Користувачам надається можливість:

 • - з'ясовувати наявність файлу персональних даних для автоматизованої обробки, його головні цілі, а також особистість і місце перебування особи, відповідальної за збір та обробку персональних даних Користувача;
 • - безкоштовно отримувати підтвердження або спростування факту зберігання персональних даних Користувача, що стосуються його, в доступній для розуміння формі;
 • - вимагати в письмовому вигляді у відповідних випадках виправлення або знищення таких даних, якщо вони оброблялися всупереч положенням чинного законодавства країни місцезнаходження Користувача;
 • - використовувати засоби правового захисту в разі невиконання прохання про підтвердження зберігання персональних даних Користувача або у відповідних випадках про надання, виправлення або знищення персональних даних.

5.2. Користувач має право відмовитися від отримання інформаційних та інших повідомлень, рекламних матеріалів і т.п., направивши відповідну заяву або за допомогою функціоналу Особистого кабінету абонента, або іншим наданим Компанією способом. При цьому Користувач відповідає за наслідки неотримання такої інформації і вважається належним чином повідомленим Компанією.

5.3. За допомогою функціоналу Особистого кабінету Користувач може вносити і змінювати інформацію про себе.

5.4. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Компанію про випадки несанкціонованого доступу до облікового запису Користувача та / або його Особистого кабінету, а також про випадки зловживання персональними даними.

5.5. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку його персональних даних шляхом видалення власного профілю з Сервісу за допомогою за допомогою функціоналу Особистого кабінету або іншим чином, визначеним Компанією.

Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежена відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сервісу зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

5.6. Користувач дає свою згоду на використання Компанією файлів cookies - технології, по якій на Пристрій Користувача, по мережі Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього і ідентифікувати його при подальшому використанні Сервісу.

Щоб змінити установки файлів cookies Користувач може скористатися налаштуваннями свого браузера.

6. Випадки правомірного розкриття персональних даних

Компанія має право розкривати персональні дані абонентів виключно у таких випадках:

 • - захисту державної і громадської безпеки, фінансових інтересів третіх осіб або боротьби з правопорушеннями;
 • - захисту прав і свобод Користувача та / або третіх осіб;
 • - згоди Користувача на розкриття його персональних даних;
 • - прямо передбачених чинним законодавством в установленому порядку та обсязі, в тому числі, але не виключно, для надання такої інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів в рамках чинного законодавства;
 • - заміни Компанії правонаступником - виключно з метою безперебійного надання Користувачам послуг;
 • - передача Компанією персональних даних уповноваженій ним особі виключно для надання Послуг, проведення статистичних, маркетингових досліджень, рекламних кампаній.

Обмеження щодо заборони на розкриття персональних даних користувачів можуть встановлюватися законодавством щодо файлів персональних даних для автоматизованої обробки, що використовуються з метою статистики або маркетингових досліджень у випадках явного відсутності небезпеки порушення недоторканності приватного життя Користувача.

7. Прикінцеві положення

Компанія має право в будь-який час вносити зміни в Політику, повідомляючи Користувачам про такі зміни шляхом розміщення оновленої Політики на сайті Сервісу за посиланням:http://komforttv.net/help/privacy/.

Дана Політика діє протягом періоду надання Користувачеві послуг Компанії по укладеним Угоди. Компанія не має права розкривати отримані персональні дані Користувача після припинення дії відповідної Угоди.